Polityka prywatności

Impressum

HEWI Heinrich Wilke GmbH, 34454 Bad Arolsen (dalej zwana HEWI) dziękuje za skorzystanie z serwisu internetowego oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego nasza oferta internetowa została przygotowana w taki sposób, aby gromadzone i opracowywane informacje ograniczały się do najbardziej niezbędnych.

Wszystkie dane osobowe, gromadzone przykładowo przy potwierdzaniu chęci otrzymywania naszego Newslettera, są przetwarzane zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy.


Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe zachowujemy tylko w przypadku, jeśli otrzymujemy je od Państwa dobrowolnie oraz za Państwa wyraźną zgodą, na przykład podczas rejestracji lub wypełniania formularza kontaktowego.


Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz wykorzystywanie ich w oznaczonych i zgodnych z prawem celach
HEWI zobowiązuje się do zgodnego z prawem przetwarzania i przechowywania danych osobowych w celach administracyjnych oraz marketingowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których one dotyczą. W przypadku zamówienia katalogów i prospektów, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione firmom działającym na nasze zlecenie w wyłącznym celu przygotowania wysyłki. Przekazanie danych osobowych instytucjom państwowym może nastąpić zgodnie z konstytucją wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Nasi pracownicy oraz pracownicy firm usługowych działających w naszym imieniu są także zobowiązani do zachowania poufności.
HEWI oświadcza, że Państwa dane osobowe nie zostaną odsprzedane ani udostępnione osobom trzecim w celach komercyjnych.


Pliki Cookies
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”) (www.google.com). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji IP anonimowości na tej stronie, Twój adres IP będzie obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub inne podmioty do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość można sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu danych. Nasz adres kontaktowy do celu wyrażenia sprzeciwu znajdziesz w naszym impressum. Alternatywnie możesz skorzystać z Google Analytics, o ile jest dostępna dla Twojej przeglądarki. Bliższe informacje na temat zasad i warunków korzystania Prywatność i dane można znaleźć na tutaj lub tutaj Należy podkreślić, że ta witryna używa Google Analytics, z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", a zatem adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby wykluczyć identyfikację konkretnej osoby.


Bezpieczeństwo
HEWI spełnia wszelkie wymogi techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich, opracowywaniem ich z naruszeniem prawa, utratą, zniszczeniem lub bezprawnym upublicznieniem.

Stosowane przez nas środki ochrony danych są stale ulepszane, zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.


Integracja danych
HEWI opracowuje dane osobowe wyłącznie w celu, w którym są one gromadzone oraz zgodnie z niniejszym oświadczeniem. Podejmujemy wszelkie starania, aby przetwarzane przez nas dane były prawidłowe, pełne i aktualne. W celu dokonywania bieżącej korekty zgromadzonych danych, prosimy o ich aktaulizowanie i korygowanie, jeżeli według Państwa są one nieaktualne lub nieprawidłowe.


Newsletter
Państwa dane osobowe gromadzimy, opracowujemy i wykorzystujemy także w ramach abonamentu Newslettera HEWI. Gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane przez nas dane, tj. adres, adres e-mail, imię oraz nazwisko są danymi niezbędnymi do przygotowania wysyłki. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z abonamentu Newslettera. W takiej sytuacji wysyłka zostanie natychmiast wstrzymana.


Prawo do wglądu
Mają Państwo prawo do otrzymywania bezpłatnej informacji na temat zgromadzonych przez HEWI na Państwa temat danych. Ewentualne wnioski należy kierować do nas drogą e-mail na adres: datenschutz@hewi.de lub faksem pod numer +49 (0)5691 / 82-99 391. Odpowiemy na nie niezwłocznie tą samą drogą.


Korzystanie z portali społecznościowych
Inne publikowane przez Państwa informacje, np. zdjęcia , opinie lub dane osobowe udostępniane innym użytkownikom portali społecznościowych nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami korzystania z danego serwisu oraz odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią w kwestii przysługujących praw i obowiązków w odniesieniu do informacji publikowanych przez Państwa, HEWI oraz osoby trzecie. Prosimy o uwzględnienie faktu, że informacje publikowane na portalach społecznościowych udostępniane są wszystkim użytkownikom internetu w i poza HEWI.


Kontakt
W przypadku uwag i skarg dotyczących gromadzenia, opracowywania oraz wykorzystywania danych osobowych przez firmę HEWI prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Chętnie skorzystamy także z Państwa rad i sugestii.

Jeżeli mimo naszych starań o zgodność danych, pojawiłyby się w naszej bazie błędne informacje, poprawimy je niezwłocznie na Państwa wniosek.


HEWI Heinrich Wilke GmbH
Reinhard Gerbig
Prof.-Bier-Straße 1-5
D - 34454 Bad Arolsen
datenschutz@hewi.de

Zgadzam się

Ta strona korzysta z plików cookie, aby można było ją optymalnie użytkować. Kontynuowanie nawigacji na naszej stronie internetowej oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.

> Dowiedz się więcej